Loa di động Bock

Loa di động điện Bock K605

1.790.000₫ 2.100.000₫

Loa kéo đi động Bock 2318A

5.850.000₫ 6.250.000₫

Loa kéo di động SHUPO BT-2017 

3.499.000₫ 3.900.000₫

Loa kéo di động có màn hình Bock K213 DX

6.490.000₫ 7.550.000₫

Loa kéo di động Bock A-39D

4.300.000₫ 6.250.000₫

Loa kéo di động Bock 2315 Bluetooth

3.490.000₫ 3.870.000₫