LOA DI ĐỘNG BOSA

Loa kéo di động màn hình Bosa KT-715

8.390.000₫ 9.000.000₫

Loa kéo di động Bosa DK-6868

8.200.000₫ 10.000.000₫

Loa kéo di động cao cấp 2 bass Bosa DK-715

10.300.000₫ 12.000.000₫

Loa kéo di động công suất lớn Bosa A715

7.900.000₫ 9.250.000₫

Loa di động dùng điện 2 bass công suất lớn Bosa F215

10.500.000₫ 14.000.000₫

Loa kéo di động Bosa A712

3.900.000₫ 4.900.000₫

Loa kéo di động hai bass Bosa PA-215

10.900.000₫ 13.000.000₫

Loa kéo di động Bosa PA-555

5.450.000₫ 7.500.000₫

Loa kéo di động Bosa 16198A

5.300.000₫ 6.300.000₫

Loa kéo di động Bosa PA 1608A

5.090.000₫ 6.000.000₫

Loa kéo di động Sansui SS2-06

1.890.000₫ 2.400.000₫

Loa kéo di động Bosa PA 998

7.100.000₫ 8.800.000₫

Loa kéo di động Bosa PA 4800

7.750.000₫ 9.500.000₫

Loa kéo di động Bosa PA 3800

6.400.000₫ 8.700.000₫