LOA DI ĐỘNG BOSE

Loa di động có màn hình Bose KT-612

6.900.000₫ 10.000.000₫

Loa di động 2 bass Bose DK-3215

7.250.000₫ 9.800.000₫

Loa di động Bose DK-3112

5.400.000₫ 8.900.000₫

Loa di động có màn hình cảm ứng Bose KT-8815

7.500.000₫ 11.000.000₫

Loa di động Bose DK 3115

6.400.000₫ 8.200.000₫

Loa kéo di động có màn hình cảm ứng Bose KT 915

9.300.000₫ 15.400.000₫