LOA DI ĐỘNG KTV

Loa Kéo Di Động KTV SG3-15

5.690.000₫ 6.200.000₫

Loa kéo di động mini KTV SS1-12

1.890.000₫ 3.500.000₫

Loa kéo di động công suất lớn KTV 18

5.100.000₫ 5.800.000₫

Loa kéo di động KTV 15

5.690.000₫ 6.200.000₫

Loa kéo di động KTV 9909

1.990.000₫ 2.320.000₫

Loa kéo di động KTV SS1-15

3.990.000₫ 5.920.000₫

Loa kéo di động KTV 12

1.990.000₫ 3.050.000₫