LOA DI ĐỘNG MALATA

Loa Kéo Di Động Công Suất Lớn Malata M+1805 

8.380.000₫ 10.000.000₫

Loa Kéo Di Động Malata M+9040PY

5.950.000₫ 7.000.000₫

Loa Di Động Mini Malata M+9030

1.790.000₫ 2.000.000₫

Loa Di Động Malata M+9060

2.700.000₫ 3.300.000₫

Loa Kéo Di Động Mini Malata M+9015

1.880.000₫ 2.300.000₫

Loa Kéo Di Động Mini Malata M+9018

2.580.000₫ 3.000.000₫

Loa kéo di động Malata M+12MD

3.900.000₫ 4.800.000₫

Loa kéo di động mini Malata M+9026

2.480.000₫ 3.000.000₫

Loa kéo di động Malata M+9001A

1.590.000₫ 2.000.000₫

Loa kéo di động Malata M+9028

2.750.000₫ 3.000.000₫

Loa kéo di động Malata M+15MD

4.450.000₫ 5.000.000₫

Loa kéo di động Malata 9017

2.090.000₫ 3.300.000₫

Loa Di Động Malata M+9022

3.050.000₫ 3.980.000₫