LOA DI ĐỘNG MBA

Loa kéo di động 2 bass MBA DSP-215 PLUS

10.400.000₫ 12.500.000₫

Loa kéo di động MBA DSP 17

5.600.000₫ 7.500.000₫

Loa di động MBA DSP 12A

4.250.000₫ 6.500.000₫

Loa kéo di động MBA DSP 16

4.900.000₫ 6.000.000₫

Loa kéo di động MBA DSP 12Plus

4.700.000₫ 6.500.000₫

Loa kéo di động MBA F16A 

3.750.000₫ 4.200.000₫

Loa kéo di động 2 bass MBA JL-212D

4.580.000₫ 5.250.000₫