LOA DI ĐỘNG MITSUNAL

Loa kéo di động 2 bass Mitsunal M88

8.300.000₫ 9.200.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M50

3.050.000₫ 4.250.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M34

3.390.000₫ 3.800.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M82 Pro

6.190.000₫ 7.000.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M30

3.050.000₫ 3.800.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M28

2.990.000₫ 3.800.000₫

Loa kéo di động Bosa KH150BAT

4.700.000₫ 6.250.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M32

3.190.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M35

3.250.000₫ 3.650.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M29

2.900.000₫ 3.540.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M8

1.850.000₫ 1.990.000₫

Loa kéo di động Mitsunal M27

2.650.000₫ 2.950.000₫