LOA VALI MALATA

Loa Kéo Di Động Công Suất Lớn Malata M+1805 

8.380.000₫ 10.000.000₫

Loa Kéo Di Động Malata M+9040PY

5.950.000₫ 7.000.000₫

Loa Kéo Di Động Mini Malata M+9015

1.880.000₫ 2.300.000₫

Loa Kéo Di Động Mini Malata M+9018

2.580.000₫ 3.000.000₫

Loa kéo di động Malata M+12MD

3.900.000₫ 4.800.000₫

Loa kéo di động mini Malata M+9026

2.480.000₫ 3.000.000₫